Wat doet een Data Engineer?

In een wereld waarin data de ruggengraat vormt van technologische vooruitgang en innovatie, is de rol van de data engineer essentieel. Maar wat houdt deze cruciale functie precies in? Welke verantwoordelijkheden hebben zij en welke tools gebruiken zij om de data-infrastructuur te bouwen en te onderhouden? Ga met ons mee op deze ontdekkingsreis door de blog en verken de diepten van data engineering en het onmisbare werk dat deze professionals verrichten.

1. Definitie van een Data Engineer

Wanneer we het hebben over een data engineer, wie bedoelen we dan precies? In de kern is een data engineer een specialist die zich richt op het ontwerpen, bouwen en beheren van systemen waarmee data wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt. Hun voornaamste taak is om een solide infrastructuur te creëren waarop data-analisten en data scientists hun analyses kunnen uitvoeren. Dit betekent het faciliteren van de stroom van data van diverse bronnen naar databases en datawarehouses, het zorgen voor schaalbaarheid, en het waarborgen van data-integriteit en -beveiliging. Terwijl een data analist zich in de gegevens verdiept voor inzichten en een data scientist complexe modellen ontwikkelt, is het de data engineer die zorgt dat de gegevens op de juiste plek en in het juiste formaat beschikbaar zijn.

In de afbeelding hieronder krijg je een idee van waar de data engineer zich doorgaans bevindt binnen het datalandschap van een organisatie. De data engineer is de bouwer die de fundamenten legt, zodat de data vloeiend door het systeem beweegt en op een toegankelijke wijze beschikbaar is voor de organisatie.

Data architectuur voorbeeld met waar de data engineer zich bevindt in dit data landschap

(Voorbeeld van data architectuur en waar de Data Engineer zich hierin bevindt)

2. Kernverantwoordelijkheden van een Data Engineer

Om het in perspectief te plaatsen: stel je het datalandschap van een organisatie voor als een stadsinfrastructuur. De data engineer bouwt de snelwegen (data pipelines) en zorgt voor een soepele verkeersstroom, zodat gegevens snel en veilig hun bestemming bereiken.

  1. Ontwerpen van Data Architectuur: Ze zorgen voor een robuuste en schaalbare infrastructuur waarin gegevens effectief kunnen worden opgeslagen en opgehaald.
  2. Bouwen en onderhouden van ETL-processen: Extract, Transform, Load-processen zijn essentieel voor het verzamelen, opschonen en verplaatsen van gegevens.
  3. Optimaliseren van Data Pipelines: Om ervoor te zorgen dat gegevens snel en efficiënt kunnen worden verwerkt van A naar B.
  4. Waarborgen van Datakwaliteit en Integriteit: Ze implementeren systemen en controles om ervoor te zorgen dat de gegevens waarop analisten en anderen vertrouwen, accuraat en betrouwbaar zijn.
  5. Samenwerken met andere Data Professionals: Ze werken nauw samen met data scientists, analisten en andere IT-professionals om te voldoen aan de datavereisten van de organisatie.

3. Vaardigheden en Tools

Data engineers vormen de technische ruggengraat van datagestuurde organisaties. Ze beheersen programmeertalen, met name Python, en zijn experts in SQL voor databeheer en -opvraging. Hun ervaring met big data-technologieën zoals Apache Spark stelt hen in staat om omvangrijke datasets te hanteren. Kennis van cloudplatforms zoals Azure, AWS en Google Cloud is essentieel nu bedrijven steeds meer naar de cloud migreren. Naast deze technische vaardigheden zijn soft skills zoals probleemoplossend vermogen en effectieve teamcommunicatie cruciaal voor hun rol, aangezien ze nauw samenwerken met andere data professionals en stakeholders.

Voorbeeld van tools voor een data engineer

(Voorbeeld van tools voor een data engineer: Python – SQL – Apache Spark – Microsoft Azure – AWS – Google Cloud)

4. Toepassingen van Data Engineers

Data engineering speelt een cruciale rol in de transformatie van hoe bedrijven opereren, door het fundament te leggen voor datagestuurde beslissingen binnen diverse afdelingen. Hier volgen vijf afdelingen die direct baat hebben bij de infrastructuur opgezet door data engineers:

  1. Marketing: Data engineers halen data uit diverse marketingplatforms zoals LinkedIn, Google Analytics, en CRM-systemen zoals HubSpot.
  2. Financiën: Voor financiële teams halen data engineers gegevens uit boekhoudsystemen zoals Exact Online of Oracle Financials.
  3. Operations & Supply Chain: In de operationele sfeer, halen data engineers data uit voorraadbeheersystemen, ERP-oplossingen zoals SAP, en logistieke tools.
  4. Human Resources (HR): HR-systemen zoals Workday of PeopleSoft zijn rijke bronnen van werknemersdata.
  5. Klantenservice: Data engineers halen waardevolle klantfeedback en interactiedata uit tools zoals Zendesk of Salesforce.

Voor elke afdeling zorgt de data engineer ervoor dat gegevens niet alleen toegankelijk zijn, maar ook geoptimaliseerd voor analyse en inzicht, wat het fundament legt voor datagedreven besluitvorming. Verder integreert de data engineer ook data van verschillende afdelingen zodat een holistisch overzicht kan worden gevisualiseerd van een gehele organisatie. Hieronder staat een voorbeeld van een simpele data architectuur en hoe data vanuit systemen naar de rapportage in Power BI beweegt, hiervoor is de data engineer verantwoordelijk.

Voorbeeld van Data Warehouse ETL-proces

(Voorbeeld van Data Warehouse ETL-proces)

5. Carrièrepad en Opleiding

Het pad naar een carrière als data engineer kent veel routes. Velen beginnen met een bachelordiploma in disciplines zoals informatica, systeemengineering of databeheer. Diepgaande cursussen over specifieke databasetechnologieën of opslagoplossingen kunnen hun expertise verder versterken. Naarmate hun ervaring en vaardigheden groeien, kunnen data engineers zich verder specialiseren. Met aanvullende training en praktijkervaring kunnen ze doorgroeien naar posities zoals senior data engineer, data architect of zelfs hoofd van de data-infrastructuur, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor het sturen van de datastrategie van een organisatie.

6. Conclusie

In onze datagestuurde omgeving speelt de data engineer een cruciale rol. Deze specialisten zorgen voor de stevige fundering waarop data-analyses worden gebouwd, door het creëren en onderhouden van robuuste data-infrastructuren. Zij transformeren rauwe data naar bruikbare formaten, zorgen voor efficiënte gegevensstromen en waarborgen de kwaliteit en integriteit van de data. In een wereld waarin data de drijvende kracht is, zijn data engineers de architecten die ervoor zorgen dat deze data betrouwbaar, toegankelijk en bruikbaar is, waardoor organisaties kunnen innoveren en excelleren in een concurrerende markt.

Huur een Data Engineer in van TADA

Als je echt het potentieel van datagestuurde besluitvorming wilt ontsluiten en je organisatie naar het volgende niveau wilt brengen, is het tijd om kennis te maken met het team van TADA. Onze ervaren data engineers koppelen technische vaardigheid aan zakelijk inzicht om jou van de meest waardevolle en praktische data-oplossingen te voorzien. Laat je niet overweldigen door de overvloed aan data; vertrouw op experts die precies weten hoe ze die data moeten structureren, opslaan en optimaliseren. Neem nu contact op en ontdek hoe een data engineer van TADA een game-changer kan zijn voor jouw bedrijf.

Lees hoe TADA je kan helpen
Tada - TeamsBackground_03