Wat doet een Business Analist?

In een wereld waarin zakelijke beslissingen steeds vaker worden gedreven door inzichten en gegevens, is de rol van de business analist onmisbaar. Maar wat houdt deze strategische functie precies in? Welke verantwoordelijkheden dragen zij en met welke tools en technieken vertalen zij complexe data en processen naar bruikbare bedrijfsinzichten? Duik met ons in deze blog en ontdek de fascinerende wereld van business analyse en de cruciale bijdrage die deze experts leveren aan moderne bedrijven.

1. Definitie van een Business Analist

Wanneer we het hebben over een business analist, wie bedoelen we dan precies? In de kern is een business analist een expert die zich richt op het begrijpen van bedrijfsbehoeften en het vertalen daarvan naar bruikbare oplossingen en strategieën. Hun voornaamste taak is het overbruggen van de kloof tussen de technische teams en de business stakeholders. Dit betekent het identificeren van zakelijke uitdagingen, het in kaart brengen van processen en het aanbevelen van verbeteringen die bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Terwijl een data analist zich concentreert op het onderzoeken van gegevens voor inzichten, de data engineer zicht focust op het verzamelen en structureren van data en een data scientist geavanceerde statistische modellen ontwikkelt, is het de business analist die zorgt voor de vertaling van deze inzichten naar concrete bedrijfsacties.

In de afbeelding hieronder krijg je een idee van waar de business analist zich doorgaans bevindt binnen de organisatiestructuur. De business analist is de schakel die samenwerkt met diverse afdelingen, zodat inzichten effectief worden omgezet in strategieën en acties die waarde toevoegen aan de organisatie.

Voorbeeld van data landschap en waar de business analist zich hierin bevindt

(Voorbeeld van data architectuur en waar de Business Analist zich hierin bevindt)

2. Kernverantwoordelijkheden van een Business Analist

Zie een organisatie als een groot en ingewikkeld puzzelspel. De business analist identificeert en bestudeert elk puzzelstukje, zorgt ervoor dat ze correct in elkaar passen, en onthult zo het grotere geheel. Hierdoor helpt de business analist organisaties hun doelen duidelijk te zien en effectief naar oplossingen te navigeren.

 1. Analyseren van bedrijfsprocessen en identificeren van gebieden voor verbetering.
 2. Definiëren van bedrijfsbehoeften en vertalen deze naar duidelijke specificaties en vereisten.
 3. Samenwerken met IT-teams om oplossingen te ontwerpen die voldoen aan de zakelijke behoeften.
 4. Het uitvoeren van kosten-batenanalyses om de haalbaarheid van potentiële projecten te beoordelen.
 5. Communiceren met stakeholders op verschillende niveaus binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat de voorgestelde oplossingen aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen.

3. Vaardigheden en Tools

Business analisten zijn de strategische brug tussen technologie en bedrijfsdoelstellingen. Ze hebben diepgaande kennis van bedrijfsprocessen en zijn vaak bedreven in tools voor gegevensanalyse en visualisatie, zoals Excel en Power BI. Hun expertise in systeemanalyse stelt hen in staat om behoeften en eisen van stakeholders te identificeren en te vertalen naar bruikbare oplossingen. Omdat ze vaak samenwerken met zowel IT-teams als bedrijfsafdelingen, zijn communicatievaardigheden en het vermogen om complexe concepten eenvoudig uit te leggen cruciaal. Naast deze vaardigheden zijn een sterk analytisch denkvermogen en een proactieve benadering van probleemoplossing essentiële kwaliteiten voor een business analist.

Voorbeeld tools die een business analist gebruikt

(Voorbeeld van tools voor een business analist: Excel – Power BI – Celonis – Visio – PowerPoint)

4. Toepassingen van Business Analisten

Business analyse is essentieel voor het sturen van bedrijfsstrategieën, door het ontsluiten van inzichten voor datagestuurde besluitvorming binnen diverse afdelingen. Hier volgen vijf afdelingen die direct profiteren van de inzichten aangeleverd door business analisten:

 1. Marketing: Een business analist helpt marketingteams bij het identificeren van klantsegmenten, het optimaliseren van campagnes en het meten van ROI door het analyseren van gegevens uit verschillende marketingplatformen en -tools.
 2. Financiën: Voor de financiële afdeling analyseert de business analist financiële trends, stelt budgetteringsmodellen op en helpt bij het voorspellen van toekomstige financiële scenario’s.
 3. Operations & Supply Chain: Business analisten werken samen met de operations- en supply chain-teams om processen te stroomlijnen, voorraadniveaus te optimaliseren en knelpunten in de leveringsketen te identificeren.
 4. Human Resources (HR): Binnen HR ondersteunt de business analist bij talentacquisitie analytics, werknemerstevredenheidsonderzoeken en het optimaliseren van trainingsprogramma’s.
 5. Klantenservice: Voor klantenservice-teams analyseert de business analist klantfeedback en interactiegegevens om de dienstverlening te verbeteren en de algehele klanttevredenheid te verhogen

Binnen elke afdeling ontcijfert de business analist de verzamelde data om grondige inzichten en suggesties aan te dragen. Als illustratie, hier is een Marketing Dashboard dat gegevens uit diverse bronnen samenbrengt. Een business analist kan dit soort dashboards gebruiken om knelpunten te identificeren en zakelijke processen te optimaliseren.

Power BI marketing dashboard met meerdere databronnen voorbeeld

(Voorbeeld van Marketing Dashboard)

5. Carrièrepad en Opleiding

Het pad naar een carrière als business analist is veelzijdig. Velen starten met een bachelordiploma in vakgebieden zoals bedrijfskunde, informatiemanagement of bedrijfseconomie. Aanvullende cursussen over bedrijfsanalyse, datamodellering of projectmanagement kunnen hun kennis en vaardigheden verder aanscherpen. Naarmate ze ervaring opdoen, kunnen business analisten zich specialiseren in specifieke industrieën of technologieën. Met voortgezette scholing en praktijkervaring kunnen ze doorgroeien naar rollen zoals senior business analist, bedrijfsconsultant of zelfs hoofd van business analyse, waarbij ze betrokken zijn bij het vormgeven van de strategische richting van een organisatie.

6. Conclusie

In onze datagestuurde samenleving vervult de business analist een essentiële functie. Deze professionals duiken diep in de gegevens van organisaties om zakelijke uitdagingen te identificeren en oplossingen voor te stellen. Ze vertalen complexe data naar begrijpelijke inzichten, zorgen voor de verbinding tussen technische en zakelijke teams en dragen bij aan strategische besluitvorming. In een wereld waar beslissingen steeds meer gebaseerd zijn op gegevens, zijn business analisten de brug tussen data en daadwerkelijke bedrijfswaarde, waardoor organisaties zich kunnen aanpassen, vernieuwen en uitblinken in een dynamische markt.

Huur een Business Analist in van TADA

Als je werkelijk de kracht van datagedreven beslissingen wilt benutten en je organisatie een voorsprong wilt geven, is het moment aangebroken om het team van TADA te ontmoeten. Onze deskundige business analisten combineren analytische expertise met bedrijfskennis om je te voorzien van inzichten die directe impact hebben. Laat je niet verdrinken in de zee van gegevens; vertrouw op specialisten die weten hoe ze complexe data kunnen vertalen naar bruikbare strategieën. Neem vandaag nog contact op en ervaar hoe een business analist van TADA een verschil kan maken in het succes van jouw organisatie.

Lees hoe TADA je kan helpen
Tada - TeamsBackground_03