Privacy Statement

Privacyverklaring

Wij nemen uw privacy zeer serieus

Bedankt voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap! Wij bij TADA (“Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Als u vragen of zorgen heeft over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via info@tada-solutions.nl.

Wanneer u onze website https://tada-solutions.nl bezoekt en onze diensten gebruikt, vertrouwt u ons uw persoonlijke gegevens toe. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen we u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. We hopen dat u de tijd neemt om dit zorgvuldig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u het niet eens bent, stop dan gewoon met het gebruik van onze website.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website (zoals https://tada-solutions.nl) en/of alle gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (we verwijzen collectief naar deze in deze privacyverklaring als de “Diensten”).

Inhoudsopgave

 1. Welke informatie verzamelen we?
 2. Hoe gebruiken we uw informatie?
 3. Wordt uw informatie gedeeld met anderen?
 4. Met wie wordt uw informatie gedeeld?
 5. Gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën?
 6. Hoe lang bewaren we uw informatie?
 7. Hoe beveiligen we uw informatie?
 8. Verzamelen we informatie van minderjarigen?
 9. Wat zijn mijn privacyrechten?
 10. Gegevensinbreuk
 11. Controles voor functies voor niet-volgen
 12. Doen we updates voor dit privacybeleid?
 13. Hoe kunt u de gegevens die we van u verzamelen bekijken, bijwerken of verwijderen?
 14. Vragen over dit privacybeleid?

1. Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

Kort gezegd: We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, deelneemt aan activiteiten op de Diensten of anderszins contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. We verzamelen uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer via onze contactformulieren waarmee u zich kunt abonneren op een workshop.

Automatisch verzamelde informatie

Kort gezegd: Sommige informatie, zoals IP-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult uw specifieke identiteit niet (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan informatie bevatten over het apparaat en het gebruik, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzings-URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de beveiliging en werking van onze Diensten te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Net als veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën:

Online Identificatoren. We verzamelen apparaten; cookie-identificatoren, of andere identificatoren zoals die worden gebruikt voor analyse en marketing; en andere vergelijkbare gegevens.

2. Hoe gebruiken we uw informatie?

Kort gezegd: We verwerken uw informatie voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de vervulling van uw verzoek aan ons, naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie die via onze Diensten wordt verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden zoals hieronder beschreven. We verwerken uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming en/of voor naleving van onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan naast elk hieronder vermeld doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen voor de volgende doeleinden:

 1. Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie gebruiken om te reageren op uw vragen en eventuele mogelijke problemen op te lossen die u kunt ondervinden bij het gebruik van onze Diensten.
 2. Voor andere zakelijke doeleinden. We kunnen uw informatie gebruiken voor andere zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruiktrends, het beoordelen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Diensten, producten, marketing en uw ervaring. We kunnen deze informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm gebruiken, zodat deze niet wordt geassocieerd met individuele eindgebruikers en geen persoonlijke informatie bevat. We zullen geen identificeerbare persoonlijke informatie gebruiken zonder uw toestemming.

3. Wordt uw informatie gedeeld met anderen?

Kort gezegd: Nee. We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We may process or share data based on the following legal basis:

We kunnen gegevens verwerken of delen op basis van de volgende juridische grondslagen:

 1. Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken.
 2. Legitieme belangen: We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.
 3. Uitvoering van een contract: Wanneer we een contract met u hebben gesloten, kunnen we uw persoonlijke informatie verwerken om de voorwaarden van ons contract na te komen.
 4. Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie bekendmaken wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wet, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 5. Vitale belangen: We kunnen uw informatie bekendmaken als we van mening zijn dat dit nodig is om mogelijke schendingen van onze beleidsregels te onderzoeken, fraude te vermoeden, situaties te betrekken die mogelijk een bedreiging vormen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten, of als bewijs in juridische procedures waarbij we betrokken zijn.
 6. Meer specifiek kunnen we uw gegevens of uw persoonlijke informatie moeten verwerken of delen in de volgende situaties:
 7. Leveranciers, consultants en andere serviceproviders van derden. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, serviceproviders, aannemers of agenten die diensten voor ons uitvoeren of namens ons en die toegang nodig hebben tot dergelijke informatie om dat werk te doen. Voorbeelden hiervan zijn: betalingsverwerking, gegevensanalyse, e-mailaflevering, hostingdiensten, klantenservice en marketinginspanningen. We kunnen geselecteerde derde partijen toestaan om trackingtechnologie te gebruiken op de Diensten, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over hoe u interactie heeft met de Diensten in de loop van de tijd. Deze informatie kan worden gebruikt om onder andere gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud vast te stellen en online activiteiten beter te begrijpen. Tenzij beschreven in dit beleid, delen, verkopen, verhuren of verhandelen we geen van uw informatie met derden voor hun promotionele doeleinden. We hebben contracten gesloten met onze gegevensverwerkers. Dit betekent dat ze niets kunnen doen met uw persoonlijke informatie tenzij we hen hebben opgedragen dit te doen. Ze zullen uw persoonlijke informatie niet delen met enige organisatie behalve wij. Ze zullen het veilig bewaren en bewaren gedurende de periode die wij instrueren.
 8. Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen van het bedrijf, financiering of verwerving van het hele bedrijf of een deel ervan door een ander bedrijf

4. Met wie wordt uw informatie gedeeld?

Kort gezegd: We delen alleen informatie met de hieronder genoemde derde partijen.

Kort gezegd: We delen alleen informatie met de hieronder genoemde derde partijen.

Google Analytics, Google Ads, Mailchimp & Gripp voor Marketing & Sales doeleinden.

5. Gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën?

Kort gezegd: We gebruiken cookies om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We gebruiken cookies om toegang te krijgen tot of informatie op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, staat vermeld in ons Cookiebeleid.

6. Hoe lang bewaren we uw informatie?

Kort gezegd: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te vervullen, tenzij dit wettelijk is vereist, met een maximum van 2 jaar.

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang het nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit beleid vereist dat we uw persoonlijke informatie langer bewaren dan 2 jaar.

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig bewaren en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. Hoe beveiligen we uw informatie?

Kort gezegd: We streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen via een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de beveiliging van de persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Bedenk echter ook dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf 100% veilig is. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie naar en van onze Diensten voor uw eigen risico. U moet de diensten alleen binnen een veilige omgeving gebruiken.

8. Verzamelen we informatie van minderjarigen?

Kort gezegd: We verzamelen niet bewust gegevens van of richten ons op kinderen jonger dan 18 jaar.

We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar of richten ons op hen. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Diensten door een minderjarige afhankelijke. Als we erachter komen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens snel uit onze gegevens te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@tada-solutions.nl.

9. Wat zijn mijn privacyrechten?

Kort gezegd: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte, heeft u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. U kunt op elk moment uw account bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de Europese Economische Ruimte) heeft u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten. Deze kunnen het recht omvatten (i) toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) verzoeken om rectificatie of verwijdering, (iii) verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, het recht op gegevensportabiliteit. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. Om een dergelijk verzoek in te dienen, gebruikt u de hieronder verstrekte contactgegevens. We zullen elk verzoek in overweging nemen en handelen in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking niet zal beïnvloeden.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en van mening bent dat wij uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat wenst, kunt u meestal uw browser instellen om cookies te verwijderen en cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit bepaalde functies of services van onze Diensten beïnvloeden.

10. Gegevensinbreuk

Een gegevensinbreuk treedt op wanneer er ongeautoriseerde toegang is tot onze verzameling, gebruik, openbaarmaking of verwijdering van persoonlijke informatie. U wordt op de hoogte gesteld van gegevensinbreuken wanneer TADA van mening is dat u waarschijnlijk risico loopt of schade zult oplopen. Bijvoorbeeld, een gegevensinbreuk kan waarschijnlijk leiden tot ernstige financiële schade of schade aan uw geestelijk welzijn. In het geval dat TADA zich bewust wordt van een beveiligingsinbreuk die heeft geleid of kan leiden tot ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie, zal TADA het probleem snel onderzoeken en de betreffende Toezichthoudende Autoriteit uiterlijk 72 uur na kennisgeving op de hoogte brengen, tenzij de inbreuk op persoonsgegevens waarschijnlijk geen risico oplevert voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

11. Controles voor functies voor niet-volgen

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een functie of instelling voor Niet-volgen (“DNT”) die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten monitoren en verzamelen. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgerond. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browser-signalen of andere mechanismen die uw keuze om online niet gevolgd te worden automatisch communiceren. Als in de toekomst een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we moeten volgen, zullen we u op de hoogte stellen van die praktijk in een herziene versie van dit privacybeleid.

12. Doen we updates voor dit Privacybeleid?

Kort gezegd: Ja, we zullen dit beleid bijwerken zoals nodig om in overeenstemming te blijven met relevante wetten.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven door een bijgewerkte “Herzien” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent op deze pagina te plaatsen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

Laatst bijgewerkt: 17 oktober 2023

13. Hoe kunt u de gegevens die we van u verzamelen bekijken, bijwerken of verwijderen?

Op basis van de wetten van sommige landen heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, deze te wijzigen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om uw verzoek in te dienen, neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

14. Vragen over dit privacybeleid?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: info@tada-solutions.nl

TADA Solutions
Jos Cup
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Nederland