In acht stappen naar een data gedreven cultuur

De reis van leiderschap naar beslissingen op basis van data

Waarom is het voor organisaties zo moeilijk om een data gedreven cultuur te bouwen? Dat komt omdat het heel moeilijk is om het gebruik van data onderdeel te laten worden van de dagelijkse werkzaamheden. Er wordt wel al heel veel gebruik gemaakt van technologie in de vorm van marketing-, sales en servicesystemen. Maar de informatie die uit deze systemen gehaald kan worden wordt nog maar mondjesmaat ingezet. In 8 stappen stoom je jouw organisatie klaar voor de toekomst.

Leiderschap

De meeste initiatieven op het gebied van data starten vaak binnen afdelingen zoals marketing, sales en financiën. Maar een data gedreven cultuur ontstaat toch echt pas wanneer management een duidelijke visie heeft en ook consistent uitdraagt welke resultaten er worden behaald. Het is ook belangrijk om een rol te installeren en die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de visie van het management. Deze persoon zorgt er ook voor dat er team wordt samengesteld vanuit verschillende afdelingen die de wensen en behoeften op het gebied van data centraal bespreken en bepaalt op welke manier deze worden ingevuld.

(Een data gedreven cultuur bouwen start altijd bij het management. Dit betekent dat strategische beslissingen worden genomen op basis van resultaten van data analyses, medewerkers de ruimte krijgen voor data gedreven initiatieven op te starten en dat er een infrastructuur wordt gebouwd die data gedreven werken mogelijk maakt. Het doel hiervan is om de beleving van klanten te verbeteren en de organisatie klaar te stomen voor de toekomst.)

Kies je meetvariabelen zorgvuldig

Het management doet er goed aan de juiste meetvariabelen te kiezen die ervoor zorgen dat medewerkers de juiste dingen doen. Deze geven namelijk ook richting aan de manier waarop data wordt verzameld en verwerkt. Organisaties gebruiken nog te vaak standaardvariabelen zoals omzet, websitebezoeken en conversies (bv. downloads) terwijl deze nauwelijks iets zeggen over de effectiviteit waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd en het succes van een afdeling. Variabelen die gebruik maken van verschillende onderdelen geven meer inzicht en het voordeel is dat deze voor meerdere afdelingen bruikbaar zijn. De Customer lifetime value bestaan uit onder meer de gemiddelde verkoopwaarde en de tijd dat iemand producten en/ of diensten afneemt uitgedrukt in jaren. Deze variabele is waardevol voor zowel marketing, sales en service en analyses op deze variabele kunnen diverse inzichten opleveren. Marketing zorgt voor de ideale prospect (Ideal Customer Profile), Sales voor een op maat gemaakt voorstel en Service geeft een optimale after sales beleving  

Data analisten werken in iedere organisatie

Echt waar. Binnen ieder bedrijf werken mensen die een affiniteit hebben met data of het werken met cijfers. Dat betekent niet dat deze medewerkers direct geavanceerde analyses kunnen maken, maar de competenties zijn meestal wel bovenmatig aanwezig. Zorg er dus voor dat deze data analisten in de dop centraal kunnen werken aan business cases die de waarde van data aantonen. Op deze manier start je als organisatie met het creëren  van een data gedreven cultuur waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezig middelen. Data gedreven medewerkers zijn vaak te vinden binnen de afdelingen marketing, financiën en natuurlijk ICT.

Gebruik proof of concepts om de waarde van data aan te tonen

Proof of concepts zijn perfect te gebruiken om de mogelijkheden van data te onderzoeken en toe te passen. Met een proof of concept probeer je het bewijs te vinden voor het toepassen van een bepaalde methode op een vraagstuk. Stel je voor dat de huidige website niet de verwachte resultaten opleveren in de vorm van contactaanvragen of directe verkopen van producten. Door middel van proces analyse, een techniek waarmee je de verschillende stappen in het online (verkoop) proces, kun je analyseren waarom er nauwelijks contactaanvragen of verkopen plaatsvinden door te wanneer websitebezoekers afhaken. Op deze manier kan er een oplossing worden gevonden voor een vraagstuk en onderzoek je meteen of data analyse hiervoor gebruikt kan worden. Succesvolle proof of concepts dragen direct bij aan het creeren van een data gedreven cultuur.

Makkelijk toegang tot alle beschikbare data

Er is niets zo vervelend om (lang) te moeten wachten op het beschikbaar te komen van de juiste data. En dan is het vaak nog maar de vraag of de aangeleverde gegevens juist en accuraat zijn. Er zijn tegenwoordig diverse mogelijkheden die ervoor zorgen dat medewerkers direct toegang hebben tot de benodigde cijfers. Een dataplatform waarin de belangrijkste gegevens centraal worden opgeslagen (gevoed door de kernsystemen) is een eerste stap. De visie van management zorgt ervoor dat de juiste gegevens worden verzameld in deze systemen en deze kunnen dan voor iedereen in toegankelijk format beschikbaar worden gemaakt. Dit maakt de afhankelijkheid van verantwoordelijken minder groot en zorgt ook weer voor een toename in het gebruik van data.

Bied trainingen aan die de waarde van data aantonen

Data heeft een aantal eigenschappen die in acht moeten worden genomen om er op de juiste manier gebruik van te kunnen maken. Deze eigenschappen (volume, snelheid, variëteit en verscheidenheid) betekenen dat medewerkers goed moeten weten op welke manier gegevens geïnterpreteerd kunnen worden. Een trainingsprogramma waarin de eigenschappen van data worden uitgelegd en medewerkers tools in handen krijgen om data te gebruiken draagt sterk bij aan een data gedreven cultuur. Door deze training voor iedereen beschikbaar te maken geeft management direct een signaal af van het belang van data.

Gebruik analyses om werknemers te helpen

Iedereen heeft waarschijnlijk taken die erg vervelend zijn en die ook dagelijks terug komen. Er zijn honderden methoden van data analyse die deze rotklusjes uit handen kunnen nemen. Het opzoeken van prijzen van concurrenten kan door middel van webscraping automatisch en terugkerend worden uitgevoerd. Het handmatig browsen naar websites en speuren naar prijsinformatie is hierdoor niet meer nodig en geeft ruimte voor andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld het analyseren van deze prijzen en beschikbaar maken voor sales- en marketng. Het vastzetten van targets en meetvariabelen kan ook automatisch door gebruik te maken van historische gegevens en hierop modellen van forecasting los te laten.

Creëer een cultuur waar keuzes op basis van data analyses worden gemaakt

Wanneer bovenstaande stappen langzaam voet aan de grond beginnen te krijgen ontstaat er vanzelf een data gedreven cultuur. Een data gedreven cultuur houdt in dat normaal is om belangrijke beslissingen te nemen op basis van data. Maar ook dat medewerkers weten welke data nodig is om deze beslissingen te kunnen nemen. Dit betekent dat iedere afdeling dagelijks relevante gegevens verzamelen in de kernsystemen en dat de kwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd. Het gebruik van data data samen met de nodige ervaring zorgt voor de beste resultaten.

Het slechte nieuws is dat het bouwen van een data gedreven cultuur (en een afdeling data) net als het opzetten van andere processen een werk van de lange adem is. Maar het goede nieuws is dat je direct kan starten met enkele concrete stappen. We hebben in dit artikel 8 logische stappen beschreven, maar je kunt ook gewoon met drie of vier stappen beginnen.

Focus data initiatieven op cases met een hoge impact op ROI

Iedere organisatie herkent inmiddels de waarde van data maar de meesten worstelen nog steeds met het ontsluiten van het potentieel. Het probleem voor de meeste organisaties is dat in tegenstelling tot investeringen in marketing, sales en service de verwachtingen hoog zijn als het gaat om investeringen in data.rnrnIn deze white paper lees je op welke manier je investeringen in datamanagement terugverdient.

Download white paper
Tada white paper