Het fundament voor data-gedreven beslissingen en een centrale ‘Single Source of Truth”

Data Warehousing

Organisaties genereren steeds meer data. Het creëren van inzichten uit deze data is vaak lastig omdat data in verschillende systemen wordt opgeslagen. Wanneer de hoeveelheid data of het aantal bronnen toeneemt wordt het maken van rapportages steeds complexer. Een data warehouse integreert data uit verschillende bronnen en vormt een stevig fundament voor organisatie-brede informatievoorziening. Een data warehouse zorgt ook voor automatisatie van datastromen en een centrale opslagplaats van analytische data zodat iedereen naar dezelfde ‘Single Source of Truth’ kijkt.

Wat is het?

Wat is een Data Warehouse?

Een data warehouse is een losstaande analytische database ten behoeve van het maken van data gedreven beslissingen in elke laag van de organisatie. In een data warehouse wordt data afkomstig uit meerdere systemen gekoppeld en op één centrale locatie opgeslagen. Deze bron met historische en actuele data vormt de basis voor bedrijfs-brede analyses en rapportages. Een data warehouse zorgt voor een ‘Single Source of Truth’ zodat iedereen naar dezelfde informatie kijkt.

Hoe werkt het?

Hoe werkt een Data Warehouse?

De data uit meerdere bronsystemen wordt met een ETQL-proces (Extract, Transform, Quality, Load) opgehaald, getransformeerd, ‘schoon gemaakt’ en opgeslagen. Voor ieder bronsysteem moeten er data pipelines worden gebouwd tussen het bronsysteem en het data warehouse. Deze pipelines verversen zich semi-automatisch of automatisch ten behoeve van het real-time niveau (bijvoorbeeld dagelijks). Deze data kan vervolgens uit het data warehouse worden gehaald met behulp van BI-tools.

Voor data warehousing maken wij gebruik van het krachtige Microsoft Azure cloud platform

Microsoft Azure
AzureSQLDatawarehouselogo

Meer weten over Data Warehousing?

Een beeld zegt natuurlijk meer dan woorden. Diverse organisaties maken al gebruik van een data warehouse.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Bekijk onze content pagina over data warehousing om te zien hoe we te werk gaan.

Bekijk de mogelijkheden
Tada - TeamsBackground_03