Waarom is data gedreven werken moeilijk?

Hoe geef je richting aan data gedreven werken

Na jaren van focus op big data geeft slechts 30 procent van de ondernemingen aan erin geslaagd te zijn een data gedreven cultuur te creëren. Het verlangen om te veranderen naar een organisatie waar beslissingen worden genomen op basis van data die is bewerkt tot inzichten is groot want kostenbesparend. Maar waarom zou je dan eerst kijken naar de middelen om data te verzamelen in plaats van te bepalen welke data er eigenlijk nodig is om succesvoller te worden?

Die 30 procent komt uit het ‘Big data & AI executive survey 2021’ van NewVantage partners. Het cijfer heeft betrekking op grote organisaties en zal onder MKB-bedrijven nog veel hoger uitvallen. Ondanks het feit dat bedrijven dus fors investeren en heel veel praten en discussiëren over big data, zijn ze blijkbaar niet in staat om een data gedreven cultuur tot stand te brengen. Waar ligt dat nu aan?

Data gedreven is hetzelfde als klantgedreven

Zoals het onderzoek laat zien, vinden veel bedrijven dat ze iets met data moeten. Dit betekent echter wel iets voor de manier waarop een bedrijf wordt gestuurd. Het is namelijk niet alleen een kwestie van veel data verzamelen en deze analyseren.

Data gedreven werken houdt namelijk in dat diverse factoren die bepalend zijn voor het DNA van een organisatie moet worden bekeken. Vergelijk het met een bedrijf die als doelstelling heeft om klantgedreven te gaan werken. Dan volstaat het instrueren en trainen van medewerkers niet. Het betekent ook dat systemen (Power BI) in staat moeten zijn om belangrijke klantgegevens te tonen en dat er procedures zijn beschreven die de klant op de eerste plaats zetten.

Dit geldt dus ook voor de transformatie naar een datagedreven organisatie. De eerste stap is dus niet om te gaan onderzoeken waar men overal data vandaan kan halen. Het is belangrijker om te bepalen welke data in eerste instantie nodig is om data gedreven beslissingen te maken en op welke manier deze data kan worden verkregen. Vaak wordt er echter meteen gezocht naar externe bronnen terwijl in de meeste gevallen data al lang en breed in huis aanwezig is. En dan maak je eigenlijk al een valse start waardoor een organisatie direct een verkeerde koers gaat varen.

Technologie kan je ook in de weg staan

Systemen worden ook vaak overslagen, zeker met de huidige technologische mogelijkheden ontkom je er niet meer aan om hierin te investeren. Data-analisten zijn vaak driekwart van de tijd bezig om data te bewerken zodat deze kan worden gebruikt voor analyse. Dat heeft te maken met de manier waarop data in CRM, financiële applicaties en ERP-systemen wordt opgeslagen. Het kost veel tijd om dezelfde data uit verschillende systemen met elkaar te kunnen verbinden. Met het op de juiste manier registreren kunnen dus al grote voordelen worden behaald op het gebied van efficiency. Dit betaalt zich uiteindelijk uit in waardevolle inzichten. Op deze manier kun je technologie voor je laten werken.

Succes van een datagedreven organisatie

Het succes of de kans van slagen van een datagedreven organisatie is dus niet afhankelijk van het op een grote hoop vegen van alle beschikbare data. En deze dan tot in het kleinste detail analyseren. Er zullen hoogstwaarschijnlijk interessante inzichten ontstaan, maar op de lange termijn zal dit weinig kans van slagen hebben. Bedrijven moeten zich realiseren dat in het begin een kleine cultuurverandering nodig is om succesvol te zijn.

Iedere werknemer kan namelijk bijdragen aan het hogere doel door het belang in te zien van data. Maar nog belangrijker is dat het management inziet dat de doelstelling om data gedreven te worden niet alleen wordt behaald door het aanstellen van een data analist of zelfs het opzetten van een data—unit. Data zal net als andere onderdelen van een organisatie deel moeten gaan uitmaken van het DNA van je organisatie

Focus data initiatieven op cases met een hoge impact op ROI

Iedere organisatie herkent inmiddels de waarde van data maar de meesten worstelen nog steeds met het ontsluiten van het potentieel. Het probleem voor de meeste organisaties is dat in tegenstelling tot investeringen in marketing, sales en service de verwachtingen hoog zijn als het gaat om investeringen in data.

In deze white paper lees je op welke manier je investeringen in datamanagement terugverdient.

Download white paper
Tada white paper